Territori Educatiu

29/11/2023

«Transformar en col·lectiu»: quan l’Economia Social i Solidària entra a les aules

La Unitat Didàctica «Transformar en col·lectiu», elaborada per la xarxa ESSCOOP, ofereix una eina clau a l'hora d'introduir i promoure l'Economia Social i Solidària (ESS) a les aules. A través d'aquesta iniciativa, es realitza un abordatge crític al sistema econòmic actual, basat en la lògica del benefici, per tal de proposar-ne un on les persones, les cures i la sostenibilitat mediambiental estiguen al centre. Aquesta setmana conversem, des de «Territori Educatiu», amb l'equip que ha desenvolupat aquesta proposta didàctica per tal d'endinsar-nos en el seu contingut.

«Transformar en col·lectiu»: quan l’Economia Social i Solidària entra a les aules

L'Economia Social i Solidària (ESS), amb les seues bases arrelades en la cooperació, la consciència crítica, l'equitat i la sostenibilitat, s'erigeix en un pilar essencial per a la formació integral d'una ciutadania compromesa amb la construcció d'un present i un futur que meresca ser viscut i que basen els seus fonaments en la justícia social. Des del convenciment de la importància de conscienciar sobre la necessitat de transformar el sistema econòmic actual cap a un caracteritzat per la redistribució de la riquesa va nàixer, uns anys enrere, la xarxa «ESSCOOP».

Aquesta xarxa, tal com afirmen des de la mateixa entitat, «naix des de la necessitat de començar a pensar i construir marcs d'acció compartits en la Formació Professional i en l'Educació Secundària Obligatòria, que a més de donar resposta a les ràpides transformacions que s'estan produint a tots nivells (...), requereix la inclusió de valors i actituds diferents de les que incentiva el model econòmic hegemònic convencional, com la col·laboració, la intercooperació, el suport mutu o la sostenibilitat ambiental».

Amb aquesta voluntat d'apropar els valors del cooperativisme i de l'ESS als espais formatius i a les generacions més joves, la xarxa ha estat desenvolupant diferents activitats i esdeveniments per tal de fer cada vegada més presents els valors de l'economia crítica, fomentant en l'alumnat i el professorat la comprensió de la «complexitat de les relacions de poder que travessen el sistema econòmic actual i d'emprendre sobre la base d'uns paràmetres substancialment diferents dels predominants».

Presentació de la unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Presentació de la unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Un d'aquests esdeveniments és la «Setmana de l'Economia Social i Solidària en l'educació», que en la seua tercera edició, celebrada del 6 al 10 de novembre a diferents centres i entitats arreu del territori valencià, ha comptat amb diverses activitats, com és el cas de la presentació de l'exposició itinerant «Mirades de futur» i diverses xerrades-debat sobre conceptes bàsics i amb la presentació d'experiències pràctiques sobre l'ESS i el cooperativisme. Un esdeveniment, no obstant, ha destacat per sobre la resta: la presentació de la Unitat Didàctica «Transformar en col·lectiu». Aquesta Unitat Didàctica representa un recurs educatiu molt suggeridor per tal d'introduir l'economia social i solidària a les aules. A través de l'abordatge crític de la societat actual, aquest material se centra a aportar, tant al professorat com a l'alumnat, una eina per tal de construir nous escenaris de present i futur que posen al centre la realitat de l'economia feminista, la transició ecosocial i les finances ètiques.

Tal com diuen al seu espai web: «la Setmana de l'ESS a l'educació ha aconseguit alguna cosa més que educar; ha motivat una curiositat i un compromís profund entre els estudiants, mostrant-los un camí cap a una economia més justa, equitativa i solidària. Aquest esdeveniment anual es consolida com una part essencial en la formació dels futurs professionals de la nostra comunitat». Rafa Varas, tècnic de gestió de projectes de FEVECTA, ens conta al voltant d'aquesta iniciativa que «les sessions de treball han anat molt bé. Hem parlat d'ESS i emprenedoria, però també de la importància de les cures, d'altra forma de fer economia. En aquestes xerrades es varen produir debats molt interessants. Al final del que es tracta és de fer veure a l'alumnat que hi ha altres opcions, d'emprendre en col·lectiu i amb una fórmula basada en valors. No té molt de sentit posar-se a parlar de coses relacionades amb tècniques si no estem parlant de tots els valors que hi ha al darrere d'aquests tipus d'entitats: valors com la solidaritat, la cooperació, la transparència i la democràcia».

Mostra itinerant de l'exposició 'Mirades de futur' a la setmana de l'ESS.

Mostra itinerant de l'exposició 'Mirades de futur' a la setmana de l'ESS.

Per tal de conèixer en què consisteix aquesta proposta didàctica i quines han estat les motivacions que han promogut l'elaboració d'aquest material, aquesta setmana conversem amb Teresa de la Fuente, Rafa Varas, Nieves García, Julia Barranco i Joan Gandia, que formen part de la xarxa ESSCOOP i han treballat els darrers mesos per tal de posar en marxa el projecte «Transformar en col·lectiu». Membres de XEAS-PV, FEVECTA, UCEV i del cos de professorat de l'ensenyament públic, entitats referents en la defensa, promoció i dinamització de l'ESS i el cooperativisme valencià, de la seua mà ens endinsem a conèixer els continguts que s'han treballat a aquesta Unitat Didàctica i explorem la importància d'incorporar la mirada crítica sobre l'economia en l'àmbit educatiu.


Descarregar la Unitat Didàctica "Transformant en col·lectiu"


Haveu presentat la Unitat Didàctica "Transformant en col·lectiu" des de la xarxa ESSCOOP. En què consisteix i quines necessitats preteníeu resoldre?

Joan Gandia: Aquesta Unitat Didàctica és una resposta a una necessitat del professorat, qui compta amb molt de material al voltant del que és l'Economia Mercantil i l'Economia Capitalista, però que, no obstant, no troba amb facilitat un que parle sobre altres maneres de fer les coses. Els bancs i les grans empreses s'han preocupat molt perquè hi haja material per a difondre aquest tipus d'economia capitalista. Però ací la clau i l'eix del nostre treball és el de posar en valor una economia que pose al centre a les persones.

Recentment, des de la LOMLOE i el nou sistema de Formació Professional que s'ha establert, hi ha un element clau que és l'aula d'emprenedoria. Ací al País Valencià, des de la mateixa Generalitat Valenciana, se li ha nomenat com «l'Aula Emprén». En aquest espai es proposa que l'alumnat comence a treballar en projectes d'emprenedoria i que desenvolupe juntament amb el professorat una sèrie d'iniciatives. Què és el que ocorre? Que quan van a treballar el model de societat, el professorat utilitza les clàssiques de la Societat Anònima, la Societat Mercantil o la Societat de Responsabilitat Limitada. Hem volgut donar solució a aquesta problemàtica fent un material senzill, clar, que aporte reflexió i que aporte solucions també des de la perspectiva del que és la fórmula cooperativa, que és la fórmula clau dins de l'Economia Social i Solidària.

Presentació de la unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Teresa: Quan parlem d'emprenedoria cal canviar la mirada i apostar per altres perspectives. En les assignatures de «Formació i Orientació Laboral (FOL)» es parla moltíssim d'emprenedoria i de la importància que els i les joves puguen conformar empreses, però quasi tota l'estona estem parlant d'empreses sota la lògica de l'economia capitalista. Cal fer palesa una qüestió aparentment òbvia, però que al final no ho és tant: quan parlem d'economia no solament parlem de l'economia capitalista i les maneres de fer empreses sota aquesta concepció econòmica, sinó que també parlem de cooperativisme i d'Economia Social i Solidària (ESS). Des d'una estructura com ESSCOOP, on no tenim (encara) la capacitat d'arribar directament a tota la gent jove, vàrem pensar a crear i oferir un material per al professorat: una Unitat Didàctica senzilla, ràpida, àgil i visualment atractiva que parle de finances ètiques, economia feminista i de mirades ecosocials. Hem volgut fer-ho des d'una perspectiva àmplia i no tancar-se solament dins del concepte d'allò que és l'Economia Social i Solidària i del cooperativisme.

Nieves: Pensàvem que era bo que els i les docents tinguérem més coneixements sobre l'ESS. Jo mateixa no tenia molta formació al respecte ni havia tingut una gran participació en aquest món. Em va semblar interessant proporcionar a través d'aquesta proposta didàctica un material ja preparat que fora fàcil d'incorporar als mòduls que impartim, no sols a l'assignatura de «Formació i orientació laboral (FOL)», sinó que fora útil per a tot el professorat relacionat amb els mòduls de Direcció d'Empreses i d'Economia i també per al professorat de l'ESO i el Batxillerat.

Presentació de la unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Presentació de la unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Com haveu estructurat la feina i quins continguts en concret haveu treballat?

Rafa Varas: Amb aquesta proposta pedagògica hem volgut abordar conceptes, pràctiques i realitats de persones i d'entitats vinculades a l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme. El que volem fer amb aquest material és apropar de manera molt bàsica, tant a l'alumnat però especialment al professorat, els principis bàsics d'aquest tipus d'economies des d'una perspectiva sempre lligada a l'emprenedoria.

En aquest sentit, hem dividit les seccions i els apartats en una estructura on apareix una reflexió prèvia, una introducció de conceptes teòrics i després una última part pràctica on l'alumnat pot interrelacionar tots aquests conceptes que s'han estat veient durant la Unitat Didàctica. Comencem parlant d'ESS, més tard aterrem amb el cooperativisme i en acabant entrem, una vegada havent vist aquests dos aspectes més teòrics, en realitats més transformadores intentant aterrar en casos pràctics, enllaçant amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Hem volgut parlar de les crisis ecosocials i també parlem de finances ètiques. Per últim, abordem el tema de l'ecosistema de l'ESS i dels diferents agents que existeixen al nostre voltant. És important visibilitzar-ho per tal de saber on poder trobar assessorament i espais afins de treball.

Nieves: La Unitat Didàctica el que pretén és fer una introducció no massa acadèmica ni massa profunda, perquè una persona que a la millor no sap res d'aquests temes puga treballar-ho fàcilment. Està dissenyada de manera que es puga treballar per temàtiques i mòduls de manera separada i individual. Som conscients que la disponibilitat de temps que tenen els docents és limitada i que els interessos de cadascú poden variar: alguns poden tenir interès per les finances ètiques i a altres els hi interessen més aspectes relacionats amb el cooperativisme. Volíem donar una ferramenta que fora flexible i adaptable a les necessitats i casuístiques de cada docent. Es tracta de poder encaixar en el currículum aquesta concepció de l'economia i per això hem volgut oferir una eina senzilla, però a la vegada molt completa perquè és molt polivalent. A més, i per a l'alumnat que després vulga aprofundir en els continguts, en cada mòdul hem aportat una sèrie d'enllaços i de codis QR on apareixen recursos per tal de consolidar els aprenentatges fets.

Presentació de la unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Presentació de la unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Què és la xarxa ESSCOOP, quin és el treball que s'ha estat fent aquests darrers anys?

Joan Gandia: ESSCOOP és una organització que intenta arreplegar, per una banda, al professorat que està treballat a l'aula, i per altra, a organitzacions que estan a l'ESS, com és XEAS PV (que aporten el seu bagatge, que va més enllà del cooperativisme, i que està relacionat amb les dimensions de l'economia social i solidària i la seua concreció pràctica) i UCEV/FEVECTA (que aporten la seua trajectòria de creació de materials per a l'emprenedoria cooperativa i els seus instruments d'assessorament legal). A més, i en representació del professorat, s'intenta aglutinar també a organitzacions com és el cas de l'entitat «Anprofol». En aquest sentit, la nostra preocupació sempre ha estat que el professorat estiga present. És a dir, que no siguem uns tècnics d'una Federació o d'una organització que fan una sèrie d'accions o de materials de difusió de l'ESS. No volíem ser la figura dels «experts», sinó que des de dins de les aules, el professorat valide els continguts que s'han generat.

Nieves: El que m'agrada justament d'ESSCOOP és el concepte de xarxa i veure que som persones que ens interessa un mateix tema, però que l'abordem i el treballem des de diferents perspectives: jo soc professora, Rafa, Júlia i Pepe treballen a FEVECTA, Joan està jubilat, però sempre ha estat vinculat al cooperativisme, Teresa i Alfredo formen part de XEAS-PV. Des de distintes perspectives, estem interessades que l'ESS estiga més present tant al currículum com en el que el professorat coneix i vol transmetre a classe.

Teresa: Jo que no vinc del món de l'educació, ESSCOOP per a mi ha suposat un espai de trobada on cadascú, des del seu lloc i des de diferents mirades, estem aportant el nostre trosset per a contribuir p que a l'educació reglada es parle d'ESS per tal de potenciar els seus valors i complir el nostre objectiu: transformar la realitat econòmica i la realitat social mitjançant l'educació.

Unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Unitat didàctica 'Transformar en col·lectiu'.

Per què considereu que és important incorporar l'Economia Social i Solidària a les aules?

Julia: Quan treballava al projecte de la Niuada a Castelló vaig ser conscient del poc material que existia a l'hora de treballar l'ESS a les aules i des que vaig arribar a la UCEV i a FEVECTA ens hem posat mans a l'obra per tal de pal·liar aquesta manca de recursos. És crucial tenir consciència de la importància de l'economia en les nostres vides i sobretot dels valors que aporta l'ESS. No tot val. Al final en aquesta societat sembla que ens ensenyen que tot val per a fer-te ric, però no és així. Hi ha altres maneres de fer i així ho intentem demostrar dia rere dia a través de la nostra feina.

Teresa: Sembla que avui dia no es veu una altra manera de fer economia. Només es veu el creixement econòmic i l'augment de beneficis a costa de tot, de la vida de les persones i del planeta. Pense que és rellevant que la gent jove comence a escoltar què és això de l'ESS i per què és important treballar entre totes tractant de posar altres valors que no siguen només el benefici econòmic. Oferir una mirada alternativa a través de casos pràctics ofereix esperança. Estem demostrant que hi ha una altra manera de fer, un altre model i que no tot és guanyar diners.

Nieves: És primordial incorporar l'ESS a les aules perquè hem d'intentar que el món siga més humà i que la lògica del benefici no siga la que domine tot i pense que l'alumnat ha de conèixer aquesta perspectiva. Cal pensar que hi ha moltes formes d'estar intervenint en el món i que hi ha moltes formes de transformar-lo també i que l'activitat econòmica és un dels eixos que articula el nostre estar en el món. Aleshores com més perspectives vegen, millor.

Joan Gandia: El sentit que té l'ESS és el de transformar. El que volem realment és que el professorat, que hi ha molt de professorat que intenta sensibilitzar al seu alumnat en aquest tipus d'economia, dispose de recursos per a implementar-la. L'ESS apareix al currículum, però quasi sempre és vist i tractat com una qüestió supletòria o complementària. Per tant, crec que si realment ens creiem que l'escola és un espai de creixement, de formació i de transformació social, aleshores a l'alumnat se li ha d'oferir aquest tipus de coneixements, com també se li ofereix formació en altres tipus d'economies i de tipologia d'empreses. S'ha de conèixer quines són les característiques de l'ESS. Això és importantíssim. L'escola, els centres formatius i de Formació Professional han de treballar per aquesta economia transformadora, si no, no podrem canviar aquest món estructuralment tan desigual.

Mostra itinerant de l'exposició 'Mirades de futur' a la setmana de l'ESS.

Mostra itinerant de l'exposició 'Mirades de futur' a la setmana de l'ESS.

Comparteix aquest article
Publicat el 29/11/2023
Secció: Reportatges

Dídac Delcan Albors

Sóc Dídac Delcan Albors, Educador Social, i al llarg de la meua vida he estat vinculat a les Cooperatives d'Ensenyament Valencianes com a alumne però, també, com a investigador.

Mitjançant aquest blog m'agradaria posar en valor aquelles experiències que defineixen als vostres centres així com escoltar veus referents dins del món del cooperativisme educatiu i, també, d'altres àmbits.

Contar allò que fem i allò que ens passa és essencial. En aquest sentit, les cooperatives feu una aportació vital dins de les vostres comunitats de referència ja que esteu, constantment, dinamitzant diferents espais i persones. Obriu, en definitiva, espais on poder fer-se preguntes sobre com volem viure conjuntament.

Continuar oferint la possibilitat d'obrir aquestes preguntes i posar en valor el vostre patrimoni educatiu i organitzatiu és el ferm compromís amb el que compta aquest espai.

Twitter: @fridamnrules
Instagram: @fridamnr

COMENTARIS

Encara no hi ha cap comentari, escriu tu el primer

Escriu el teu comentari:

PROTECCIÓ DE DADES: En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades personals (LOPD) i Comerç Electrònic (LSSI) l'informem que les dades facilitades voluntàriament per vostè., S'incorporaran a un fitxer denominat "territori educatiu" propietat de UCEV amb finalitats estadístiques i de comunicació de les activitats en compliment de les seves finalitats pròpies. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament de què és responsable UCEV, dirigint-se per escrit a la seu al carrer Arquebisbe Mayoral, 11-b, 46002 de València.