Territori Educatiu

03/05/2023

Més llibres, més lliures: sis lectures sobre educació per celebrar la «Fira del llibre»

Aquesta setmana celebrem l'arribada de la «Fira del llibre» de València, la qual tindrà lloc entre els dies 27 d'abril i 7 de maig als Jardins de Vivers, amb una selecció de sis lectures sobre educació publicades al llarg d'aquest curs 2022/2023.

Més llibres, més lliures: sis lectures sobre educació per celebrar la «Fira del llibre»

La celebració del «Dia del llibre» i de les diferents fires temàtiques arreu del nostre territori suposen, any rere any, una sèrie d'esdeveniments a través dels quals s'impliquen milers de persones mitjançant lectures compartides, presentacions de llibres, debats i diversos actes culturals. L'objectiu final d'aquestes iniciatives, és clar, és el foment de l'estima per la lectura, i en aquest sentit el treball conjunt de les editorials, els autors i les autores i les llibreries és clau a l'hora de promoure la cultura al voltant de la lectura i afavorir l'intercanvi cultural.

Com tots els anys, la collita referent a les lectures vinculades al món de l'educació ha estat ben prolífica, i des de «Territori Educatiu» hem seleccionat una sèrie d'obres que ens ajuden a reflexionar i repensar el món actual.

Per una banda, i vinculades al moment actual de crisi ecosocial, s'han publicat diferents lectures on s'analitzen l'emergència climàtica i la importància de fer-ho present a les aules a través de la vinculació dels continguts curriculars per tal de fer front i posar fre a l'exacerbat ritme en el qual estem immersos com a societat. Les obres «Educar para la sostenibilidad de la vida» i «Educar per al col·lapse: reflexions des de l'aula» són dues eines clau per tal d'afrontar aquests reptes.

Per altra banda, a través de les lectures «Mujeres imprescindibles. Educadoras en la vanguardia del siglo XX» i «L'Escola Moderna: el moviment Freinet valencià (1962-1977)» es reivindica el paper pioner dels i les mestres (sobretot el d'elles) en la renovació pedagògica i en el foment d'una educació en igualtat al llarg del s.XX. Totes elles i tots ells varen ser un exemple de dignificació de l'ofici, i varen ser l'espill en el qual les futures generacions es varen emmirallar a l'hora de continuar repensant i posant en pràctica les velles utopies de revolta i transformació social d'on naixen, entre altres moviments, el de les cooperatives d'ensenyament valencianes.

D'aquells somnis, avui, encara continuen presents algunes escoles que aposten per una educació que pose al centre la innovació i la col·laboració entre iguals, com és el cas de l'obra col·lectiva «AKOE Educació: escoles que cooperen», on es mostra el treball portat a terme per nou escoles cooperatives de les comarques de l'Horta valenciana.

També recordem, vinculades a les històries de vida de totes aquelles persones que varen lluitar per tal de construir una escola valenciana arrelada al medi, la importància de posar en valor la vida cultural i festiva del territori valencià. En aquest sentit, i des d'una mirada intergeneracional, des del projecte «Comboi: un recorregut il·lustrat per les festes valencianes» se'ns proposa una mirada per algunes de les festivitats més representatives de les nostres comarques. Perquè, tal com ens recorden els seus autors: «sols es pot estimar allò que es coneix».

Ací seguim reivindicant, com deia aquell vell lema, que els llibres sempre ens faran més lliures. Esperem que aquesta selecció d'obres sobre el món de l'educació us suggerisca la seua lectura i que les gaudiu tant com ho hem fet nosaltres.


«Educar para la sostenibilidad de la vida» - Yayo Herrero López (Octaedro Editorial)

L'antropòloga, educadora social i enginyera tècnica agrícola, però sobretot activista ecosocial, Yayo Herrero ha presentat aquests darrers mesos el llibre «Educar para la sostenibilidad de la vida», una obra on exposa una proposta educativa des de l'enfocament de la sostenibilitat de la vida a través de les mirades ecofeministes. Tal com diuen en la presentació, aquest llibre té com a voluntat ajudar a aplicar un coneixement i una pràctica que «intente comprendre el moment en el qual vivim i projecte el present i el futur, prioritzant rotundament la sostenibilitat de totes les formes de vida; que estimule l'adquisició de sabers i capacitats que haurien de ser estesos i assumits pel conjunt de les persones i institucions públiques i privades, entre elles, especialment, les educatives, per a tractar d'evitar el més que previsible col·lapse ecològic i social si no canvia el rumb de la història».

És evident, afirma Yayo, que avui el nostre planeta està travessant una greu crisi d'emergència climàtica en la qual està en joc el nostre present i el nostre futur: canvi climàtic, augment de les desigualtats, migracions forçades, guerres, sobreexplotació de les reserves de residus fòssils, etc. En aquest sentit, el paper dels sistemes educatius per tal d'ajudar a prendre consciència a l'hora d'imaginar i construir altres formes de vida que posen al centre la sostenibilitat de la vida i del medi que ens envolta és clau. I per a això, defensa, els sabers i les pràctiques ecofeministes són clau per albirar un nou camí.

Com diu Marcelo Marcén, doctor en Geografia, a la seua ressenya sobre el llibre a l'espai web «El Diario de la Educación», aquesta és una obra per a «llegir subratllant, per a compondre una educació diferent copiant, així cal dir-ho, les seues valuoses aportacions». El repte i la qüestió, en definitiva, que formula Yayo al llarg del llibre és la d'oferir respostes a la urgent necessitat de construir un món i una societat en què totes les condicions materials i culturals de totes les vides importen.


«Educar para la sostenibilidad» - Yayo Herrero López (Octaedro Editorial)

«Educar para la sostenibilidad» - Yayo Herrero López (Octaedro Editorial)


«Comboi: un recorregut il·lustrat per les festes valencianes» - Ricard Tàpera, Carles Ube Efe i Jordi G. Miravet (Caliu Espai Editorial) 

Després de vendre més de 4.000 exemplars de «l'Atles Il·lustrat de les comarques valencianes», 'Caliu' (espai editorial de la llibreria valenciana «La Repartidora») publica, dins de la seua col·lecció infantil «Xicalla», «Comboi: un recorregut il·lustrar per les festes valencianes», un llibre que revisita les festes del nostre territori, de sud a nord.

En aquest projecte es mostra, d'una manera amena i divertida, l'origen de les festivitats existents al llarg del nostre territori i les seues principals característiques. La diversitat festiva i cultural que recull aquesta obra, que arreplega més d'una trentena de festivitats, és el resultat de la participació de més de tres-centes cinquanta persones en el desenvolupament del projecte, les quals han aportat informació sobre les festes més representatives de les comarques i els seus principals estendards.

El llibre, a més, va acompanyat de material didàctic, circumstància que reafirma el seu objectiu educatiu i divulgatiu i tracta d'aproximar les festes i els seus orígens a la xicalla i l'escola. Un projecte, en definitiva, que ofereix, des d'una mirada pedagògica, un espai de joc, cura i intimitat per a explorar i viatjar, a través de les il·lustracions, per les nostres tradicions i la nostra cultura fomentant el diàleg intergeneracional.


«Comboi: un recorregut il·lustrat per les festes valencianes» - Ricard Tàpera, Carles Ube Efe i Jordi G. Miravet (Caliu Espai Editorial)

«Comboi: un recorregut il·lustrat per les festes valencianes» - Ricard Tàpera, Carles Ube Efe i Jordi G. Miravet (Caliu Espai Editorial)


«Educar per al col·lapse: reflexions des de l'aula» - Jordi Marín (Onada Edicions)

Dedicat al món de la docència des de fa més de vint anys en l'àmbit de la Física i la Química i membre, entre d'altres, del Fòrum de la Nova Ruralitat, del Centre d'Estudis dels Ports i de la Coordinadora d'Entitats del Maestrat, Jordi Marín (Ares del Maestrat, 1974) ha publicat recentment «Educar per al col·lapse», un assaig escrit durant els anys de la pandèmia i que tracta d'aportar al debat obert que s'està donant actualment al voltant de com fer front a la crisi climàtica. La gènesi d'aquesta obra, que es va plantejar després d'escriure una sèrie d'articles reflexionant sobre aquesta temàtica per a la revista SAÓ, fou la constatació de l'existència de pocs materials que treballaren, des de l'assaig científic i divulgatiu, aquestes qüestions dins de les aules.

A través del seu relat, ens endinsem en l'anàlisi de la societat actual i dels múltiples reptes que tenim al capdavant com a societat en un context d'emergència climàtica marcada per la suma de diverses crisis: climàtica, energètica, digital, social i de pèrdua de biodiversitat. Així, en aquest assaig Jordi ens ofereix una sèrie de reflexions sobre l'actitud amb què l'àmbit educatiu hauria d'afrontar aquest escenari i convida tothom a participar obertament d'un debat tan necessari com urgent. Al respecte, afirma: «aquesta és una invitació amb l'objectiu que comencem a parlar sobre la crisi climàtica per tal de veure què podem fer. No presente solucions sinó que puguem seure amb el nostre alumnat i poder trobar possibles alternatives al que hi ha. El que no podem obviar és que, en aquesta creixent digitalització de les aules i del coneixement, el context actual d'escassetat de les matèries primeres ens ha de fer pensar què és el que estem fent. No podem obviar la realitat i les aules són, en aquest sentit, un element de lluita indispensable».


«Educar per al col·lapse: reflexions des de l'aula» - Jordi Marín (Onada Edicions)

«Educar per al col·lapse: reflexions des de l'aula» - Jordi Marín (Onada Edicions)


«Mujeres imprescindibles. Educadoras en la vanguardia del siglo XX» - Autoria compartida (Editorial Kalandraka)

Pocs mesos abans de finalitzar l'any 2022 l'editorial Kalandraka va publicar tant en castellà com en gallec l'obra «Mujeres imprescindibles. Educadoras en la vanguardia del siglo XX», un text on es recopilen les històries de vida de nou de les dones més importants de la nostra recent història educativa. Elles són Rosa Sensat, María Barbeito, María de Maeztu, María Luísa Navarro, María Sánchez Arbós, Justa Freire, Elbira Zipritia, Marta Mata i, sobretot, la nostra estimada Carme Miquel.

Totes elles foren mestres que demostraren una gran passió a l'hora d'exercir el seu ofici i que varen manifestar una important preocupació per la formació del professorat, conscients de la transcendència humanitzadora i cultural amb el que comptaven les educadores per tal de construir una societat més justa, lliure, solidària i acollidora per a totes les persones i que ajudaren a fer de l'escola un lloc ple de vida. Aquest llibre suposa una passa més a l'hora de reconèixer el seu important protagonisme que fins fa poc se'ls havia negat.


«Mujeres imprescindibles. Educadoras en la vanguardia del siglo XX» - Autoria compartida (Editorial Kalandraka)

«Mujeres imprescindibles. Educadoras en la vanguardia del siglo XX» - Autoria compartida (Editorial Kalandraka)


«AKOE Educació: escoles que cooperen» - Coordinació: Enric Ortega i Francesc Rodrigo (Editorial Graó)

La cooperativa de segon grau «AKOE Educació» ha publicat recentment l'obra «AKOE Educació: escoles que cooperen», un llibre que recull part del treball fet els darrers anys en el camí de la innovació educativa portat a terme per les cooperatives que formen part d'Akoe Educació Coop. V. Al llarg d'aquest text, coordinat per Enric Ortega i Francesc Rodrigo, participen diverses persones vinculades laboralment a les cooperatives d'ensenyament valencianes oferint la seua anàlisi i la seua mirada al voltant de la filosofia de treball que aquestes escoles porten al seu ADN: el treball cooperatiu dels equips docents, la renovació pedagògica, les comissions de treball i la seua aposta per la innovació educativa, tenint com a horitzó l'educació i el creixement integral de l'alumnat.

Al llarg dels capítols, s'exposen diferents experiències que suposen un canvi metodològic transformador en el dia a dia de l'escola, ja que modifiquen horaris, espais, relacions i estratègies d'aula i en les quals n'estan implicats diversos nivells educatius. Aquest camí de treball, a més, ha estat acompanyat per un equip docent vinculat a la Universitat de València i liderat per Manuel Monfort. Aquesta relació amb la universitat, tal com afirmen, suposa la constatació que és possible dur a terme un treball col·laboratiu entre escola i universitat, desenvolupat en un fèrtil diàleg entre acció educativa i investigació sobre el quefer diari a les aules per tal de poder extraure les conclusions necessàries de les quals es puguen derivar actuacions d'èxit.


«AKOE Educació: escoles que cooperen» - Coordinació: Enric Ortega i Francesc Rodrigo (Editorial Graó)

«AKOE Educació: escoles que cooperen» - Coordinació: Enric Ortega i Francesc Rodrigo (Editorial Graó)


«L'Escola Moderna: el moviment Freinet valencià (1962-1977)» - Alfred Ramos (Edicions UJI)

El mestre i escriptor Alfred Ramos, després de publicar el llibre «Mestres la impremta (1931-1939)», s'endinsa en una segona publicació on analitza quina va ser la incidència del freinetisme arreu del País Valencià entre els anys 1939 i 1977: «L'Escola Moderna: El moviment Freinet valencià (1962-1977)». A través d'una exhaustiva i rigorosa investigació, Alfred analitza el naixement i l'evolució d'un grup de mestres que, conscients de la necessitat d'un canvi de paradigma de la institució escolar, es varen organitzar de manera cooperativa al voltant de la pedagogia Freinet.

El llibre està estructurat en quatre parts ben diferenciades: en primer lloc, trobem la síntesi històrica dels que serien els antecedents del moviment Freinet ací al País Valencià; en segon lloc, s'analitza la trajectòria de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat (1964-1969); en tercer lloc, es proposa un recorregut pel denominat Grup Freinet Valencià (1970-1973); finalment, es recorda l'etapa on el grup de mestres estava organitzat sota l'Associació per a la Correspondència i la Impremta Escola 'ACIES' (1974-1977).

Una obra, en definitiva, essencial per tal de recuperar la memòria d'un grup de mestres que varen lluitar per construir una escola valenciana, activa, cooperativa i arrelada al medi, com va ser el cas de l'escola cooperativa, pionera de l'ensenyament en valencià, 'La Masia'.


«L'Escola Moderna: el moviment Freinet valencià (1962-1977)» - Alfred Ramos (Edicions UJI)

«L'Escola Moderna: el moviment Freinet valencià (1962-1977)» - Alfred Ramos (Edicions UJI)

Comparteix aquest article
Publicat el 03/05/2023
Secció: Reportatges

Dídac Delcan Albors

Sóc Dídac Delcan Albors, Educador Social, i al llarg de la meua vida he estat vinculat a les Cooperatives d'Ensenyament Valencianes com a alumne però, també, com a investigador.

Mitjançant aquest blog m'agradaria posar en valor aquelles experiències que defineixen als vostres centres així com escoltar veus referents dins del món del cooperativisme educatiu i, també, d'altres àmbits.

Contar allò que fem i allò que ens passa és essencial. En aquest sentit, les cooperatives feu una aportació vital dins de les vostres comunitats de referència ja que esteu, constantment, dinamitzant diferents espais i persones. Obriu, en definitiva, espais on poder fer-se preguntes sobre com volem viure conjuntament.

Continuar oferint la possibilitat d'obrir aquestes preguntes i posar en valor el vostre patrimoni educatiu i organitzatiu és el ferm compromís amb el que compta aquest espai.

Twitter: @fridamnrules
Instagram: @fridamnr

COMENTARIS

Encara no hi ha cap comentari, escriu tu el primer

Escriu el teu comentari:

PROTECCIÓ DE DADES: En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades personals (LOPD) i Comerç Electrònic (LSSI) l'informem que les dades facilitades voluntàriament per vostè., S'incorporaran a un fitxer denominat "territori educatiu" propietat de UCEV amb finalitats estadístiques i de comunicació de les activitats en compliment de les seves finalitats pròpies. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament de què és responsable UCEV, dirigint-se per escrit a la seu al carrer Arquebisbe Mayoral, 11-b, 46002 de València.